EU projekt

Članak 2: Informacije o EU projektu nakon realizacije  projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 

Naziv projekta: Unapređenjem poslovanja do jačanja konkurentnosti na tržištu Izolaterskog i limarskog obrta Božidar Gužvinec

Tijekom 4 mjeseca trajanja projekta, provedene su sve planirane aktivnosti na projektu – nabavljen je novi stroj i provedena edukacija zaposlenika za rukovanje strojem te su ispunjeni zahtjevi projekta koji se tiču upravljanja projektom i administracije. Sa svrhom ispunjavanja promidžbe i vidljivosti, izrađeno je i tiskano 5 plakata i naljepnica s informacijama o projektu koji su postavljeni na lokaciji odvijanja projekta, dok je naljepnica postavljena na novi stroj. Kako bi se ispunili zahtjevi postupaka javne nabave za neobveznike javne nabave, angažiran je vanjski stručnjak za provedbu tih postupaka.

Provedba postupka javne nabave za novi stroj rezultirala je odabirom poduzeća Strojegradnja SAS, Arzenšek Stanko S.P. iz Slovenije koje je obrtu isporučilo hidraulički stroj za obradu, odnosno savijanje lima s uključenim osposobljavanjem zaposlenika za rukovanje strojem. Novi HKS – CNC stroj je u dužini 7 metara, s motornim škarama, 7 nosača, grafičkim crtanjem profila, pomicanjem čeljusti, pomičnom masom i 1.150 mm radne dubine. Novi stroj će obrtu omogućiti skraćivanje vremena obrade za 100%, budući da će se sve operacije moći odvijati na jednom mjestu. Posljedično, omogućit će se proizvodnja većih količina proizvoda i usluga, smanjenje troškova proizvodnje do 10%, a smanjit će se i škart i onečišćenje okoliša te će se dodatno povećati kvaliteta finalnog proizvoda. To će obrtu omogućiti da se kvalitetom izdvoji od konkurenata na referentnom tržištu i ostvari bolju poziciju u pogledu dobivanja novih poslova. Projektom će se pridonijeti očuvanju postojećih 19 radnih mjesta, otvaranju 6 novih radnih mjesta te povećanju prihoda od prodaje za 47,06% u razdoblju od 2 godine nakon završetka projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 461.049,05 kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 460.294,05 kn.

EU sufinanciranje projekta: 299.191,13 kuna, putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: Navedeni projekt provodio se u vremenu od 02. listopada 2017. do 02. veljače 2018. godine.

Kontakt osoba za više informacija: Više informacija o navedenom projektu dostupno kod vlasnika Izolaterskog i limarskog obrta Božidara Gužvinca na e-mail adresi: bozidar@limarija-guzvinec.hr, tel.: +385 98 528 760.

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Izolaterskog i limarskog obrta Božidar Gužvinec.

Članak 1: Informacije o EU projektu tijekom realizacije projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Naziv projekta: Unapređenjem poslovanja do jačanja konkurentnosti na tržištu
Izolaterskog i limarskog obrta Božidar Gužvinec
 

Kratki opis projekta: Izolaterski i limarski obrt Božidar Gužvinec ostvario je bespovratnu potporu putem natječaja E-impuls iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija   (http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779). Projekt pod nazivom „Unapređenjem poslovanja do jačanja konkurentnosti na tržištu Izolaterskog i limarskog obrta Božidar Gužvinec“ odnosi se na nabavku jednog novog hidrauličkog stroja za savijanje lima koji će omogućiti da se sve operacije obavljaju na jednom stroju čime se skraćuje vrijeme obrade, a povećava mogućnost proizvodnje veće količine proizvoda i usluga kako bi se udovoljilo svim zahtjevima kupaca te dodatno povećala kvaliteta finalnog proizvoda. Sve navedeno će rezultirati povećanje konkurentnosti obrta na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Glavni cilj projekta je unaprijeđeno poslovanje i ojačana tržišta konkurentnost obrta. Rezultat projekta je nabavljen novi hidraulički stroj za savijanje lima te su unaprijeđeni proizvodni procesi obrta. Nabavom hidrauličkog stroja za savijanje lima riješit će se uočeni problemi u poslovanju jer će se sve operacije obavljati na jednom stroju čime će se skratiti vrijeme obrade za 100%, povećat će se mogućnost za proizvodnjom većih količina proizvoda i usluga, novi stroj omogućit će bolje performanse koje nude različite mogućnosti obrade, snizit će se troškovi proizvodnje do 10%, smanjit će se škart i onečišćenje okoliša te će se dodatno povećati kvaliteta finalnog proizvoda. Također, ovaj projekt omogućit će obrtu da na tržištu bude korak ispred konkurencije u vidu dobivanja novih poslova. Ostvarenju planiranih ciljeva i rezultata pridonijet će predviđeno osposobljavanje zaposlenika za rukovanje novim strojem. Projektom će se pridonijeti očuvanju postojećih 19 radnih mjesta, otvaranju 6 novih radnih mjesta te povećanju prihoda od prodaje za 47,06% u razdoblju od 2 godine nakon završetka projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 461.049,05 kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 460.294,05 kn.

EU sufinanciranje projekta: 299.191,13 kuna, putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: Navedeni projekt provodit će se u vremenu od 02.listopada 2017. do 31. siječnja 2018. godine.

Kontakt osoba za više informacija: Više informacija o navedenom projektu dostupno kod vlasnika Izolaterskog i limarskog obrta gosp Božidara Gužvinca na e-mail adresi: bozidar@limarija-guzvinec.hr, tel.: +385 98 528 760.

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Izolaterskog i limarskog obrta Božidar Gužvinec.